Biometan już dziś!

O Refuels

Refuels, choć siedzibę ma w Holandii – to pozyskuje i dostarcza biometan w całej Europie. Firma osiągnęła doskonałe wyniki w zakresie tworzenia nowych łańcuchów dostaw energii odnawialnej oraz zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju i rentowności. Proponujemy producentom i konsumentom biometanu długoterminową współpracę i zapewniamy im kompleksową propozycję biznesową – doradztwo, wsparcie, wiedzę.

Refuels posiada certyfikat ISCC – system zatwierdzony Dyrektywą UE (RED II) w sprawie odnawialnych źródeł energii, który zapewnia identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw i weryfikuje czy przedsiębiorstwa spełniają normy środowiskowe i społeczne w Europie.

Usługi Refuels

Refinery plant equipment of yellow pipe line for oil and gas valves at gas plant

Zaopatrzenie w biometan

Refuels posiada wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu kontraktów z producentami biometanu. Rozumiemy potrzeby i ograniczenia producentów – zapewniamy im długoterminowy kontrakt zaopatrzeniowy, prognozy finansowe, raportowanie zrównoważonego rozwoju i usługi certyfikacyjne, krótko mówiąc: gwarantujemy kompleksową obsługę.

Aerial view of a biogas plant for the production of electrical energy from organic waste and agricultural residues

Dostawa biometanu

Zastosowanie biometanu jest szeroko rozpowszechnione. Posiadamy klientów kupujących biometan przeznaczony do celów:

  • przemysłowych,
  • ogrzewania budynków mieszkalnych,
  • jako surowiec dla nowych biopaliw, takich jak Bio-MTBE, biometanol.
  • jako Bio-CNG lub Bio-LNG dla transportu.
REFUELS balances the production and take-off obligations.

Handel biometanem

Refuels zwalnia producentów i klientów od zarządzania ich zobowiązaniami dotyczącymi produkcji i sprzedaży. Bilansujemy produkcję i handlujemy z wieloma producentami i klientami. Wyrównujemy naturalne niedopasowanie między producentem a klientem i zwalniamy obie strony od ryzyka związanego z jednym kontrahentem w łańcuchu dostaw.

ISCC_Logo

Certyfikacja w zakresie zrównoważonego rozwoju

Refuels wspiera producentów w dostępie do innych (europejskich) rynków. Świadczymy usługi doradcze, mające na celu zachęcenie producentów do uzyskania certyfikatów zrównoważonego rozwoju zgodnych z ustawodawstwem krajowym i europejskim. Certyfikacja w zakresie zrównoważonego rozwoju Refuels wspiera producentów w dostępie do innych (europejskich) rynków. Świadczymy usługi doradcze, mające na celu zachęcenie producentów do uzyskania certyfikatów zrównoważonego rozwoju zgodnych z ustawodawstwem krajowym i europejskim. Refuels zapewnia pomoc w różnych częściach procesu certyfikacji, takich jak obliczenia emisji gazów cieplarnianych, podejście oparte na bilansie masowym oraz wiarygodne ramy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Close up of refinery plant equipment of yellow pipe line for oil and gas valves at gas plant. Heavy industry and manufacturing concept

Operacje

Refuels ma doświadczenie w nadzorowaniu całego łańcucha dostaw. Posiadamy certyfikat ISCC, co oznacza, że możemy stanowić część łańcucha dostaw biometanu w Europie i zarządzać nim. REFUELS kontroluje każdy etap łańcucha dostaw, od produkcji do użytkowników końcowych. Wszystkim stronom (klientom) w łańcuchu dostaw zapewniamy usługi operacyjne.

Young wheat seedlings

Rozwój projectów

Kiedy producenci rozpoczynają nowy projekt, często wkraczają na nieznane im terytorium. Refuels gwarantuje przede wszystkim długoterminową umowę na pozyskiwanie biometanu, która zapewni niezbędne bezpieczeństwo partnerom finansującym. Refuels gwarantuje także pomoc przy ubieganiu się o różne programy wsparcia na rzecz projektu. W określonych przypadkach również Refuels zapewnia środki finansowe we własnym zakresie.

Young wheat seedlings growing in a soil

Nasza misja

Zwrócenie się w stronę energii odnawialnej jest dziś niezbędne, aby zmniejszyć zależność od ograniczonych zasobów kopalnych oraz emisję gazów cieplarnianych. Działania Refuels przyczyniają się do wdrożenia zrównoważonej pod względem ekologicznym, społecznym i ekonomicznym produkcji i wykorzystania biometanu.

Naszym celem jest osiągnięcie pozycji europejskiego lidera w pozyskiwaniu i dostarczaniu biometanu. Zobowiązujemy się również do wspierania naszych klientów w ograniczaniu emisji ich gazów cieplarnianych. Wierzymy, że nasze podejście buduje zaufanie i umożliwia innowacyjne oraz wiarygodne podejście. Łączymy wszystkie zainteresowane strony i zapewniamy im dostęp do energii odnawialnej w możliwie najbardziej efektywny, skuteczny i zrównoważony sposób. Łączymy wszystkie zainteresowane strony i zapewniamy im dostęp do energii odnawialnej w możliwie najbardziej efektywny, skuteczny i zrównoważony sposób.

Holding hands top view of Architectural engineers working on solar panel and his blueprints with Solar photovoltaic equipment on construction site. meeting, discussing, designing

Działalność

Refuels zajmuje się obsługą wielu biopaliw, koncentrując się na biometanie, który ma szereg zastosowań. Europejska produkcja biogazu odnotowała znaczący i konsekwentny wzrost w ciągu ostatnich 10 lat, a uzdatnianie biogazu do biometanu staje się nowym standardem rynkowym. Rozwijamy nowe rynki dla biometanu w celu wsparcia konwersji Biogas2Power na Biogas2Biometan. Wspieramy produkcję i zastosowanie biometanu w całej Europie. Służymy pomocą osobom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej, szukającym nowej drogi zawodowej. Wspólnie wyznaczymy kierunek działania – dzielimy się wiedzą, budujemy płaszczyznę porozumienia i nowe rozwiązania.

Usługi Refuels

Holding hands top view of Architectural engineers working on solar panel and his blueprints with Solar photovoltaic equipment on construction site. meeting, discussing, designing

Nasze podejście

Optymalizujemy dostawy biometanu w taki sposób, aby spełnić wszystkie kryteria zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw, opartym na najwyższych standardach. Tworzymy wspólne organizacje projektowe wraz ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Współpracujemy z naszymi klientami, wspólnie definiujemy projekt, wyznaczamy cele i określamy wskaźniki sukcesu. Nasze podejście jest profesjonalne i zgodne z normami zrównoważonego rozwoju. REFUELS jest profesjonalnym partnerem, który tworzy zrównoważony łańcuch dostawy biometanu i ma na tym polu doskonałe osiągnięcia.

  • Naszym priorytetem jest spełnienie najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju.
  • Cechuje nas indywidualne, elastyczne i efektywne podejście.

Ogłoszenia

Refuels—MagazynBiomasa 170x127[2] marzec 2021

Magazin Biomasa Marzec 2021

Refuels 170x127—BIOMASA05_2021 poradnik inwestora

Biometan już dziś!

REFUELS Advertentie 3.1

Biomethane to power a cleaner planet!

Schermafbeelding 2021-06-16 om 19.29.29

Na jakich zasadach powinien opierać się system wsparcia dla sektora biometanu w polsce?

Zasadniczo oferowany przez Państwo system wsparcia  może mieć pozytywny wpływ na sektor biogazu (biometanu) oraz być odpowiednim instrumentem do stymulowania rozwoju nowych technologii lub produktów. W kontekście produkcji biometanu rynek jak na razie wstrzymuje oddech, czekając, aż zasady wsparcia produkcji biometanu zostaną nie tylko ogłoszone, ale staną się elementem porządku prawnego. Producenci biogazu zapewne liczą …

Na jakich zasadach powinien opierać się system wsparcia dla sektora biometanu w polsce? Read More »

Refinery plant equipment of yellow pipe line for oil and gas valves at gas plant

Kierunek: zielona energie o możliwościach produkcji biometanu dla branży wod-kan

Jasper Nillesen: – Od ponad 10 lat zajmuję się wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Najpierw jako inżnier, a następnie w różnych rolach, od zarządzania projektami do stanowiska dyrektora. W 2014 roku założyłem Refuels, holenderską firmę, która znajduje się w gronie pięciu wiodących firm w Europie zajmujących się wykorzystaniem biometanu jako biopaliwa w transporcie. Chciałbym podzielić …

Kierunek: zielona energie o możliwościach produkcji biometanu dla branży wod-kan Read More »

Zespół

Jasper Nillisen Managing Director REFUELS

Jasper Nillesen

Managing Director

Juan Yrausquin Finance & Risk Management REFUELS

Juan Yrausquin

Finance & Risk Management

Maria Katarzyna Pieśla Business Development

Marysia Pieśla

Business Development

Xuan_Tekengebied 1

Xuan Zhong

Biomethane Sourcing Analyst

Kontakt

Gardens Business Centre
Anna van Buerenplein 41, 2595 DA Den Haag

Company Registration Number (KvK) 69097844

de_babexterieur012-e1506931966809

Napisz do nas

Przewiń do góry